Lägesrapport ”Kalvsunds-projektet” 2018-02-24

Jan M                          lägesrapport 2018-02-24

Projekt Kalvsund

Jordbruksverket beslutade våren 2017 att projekt Kalvsund under åren 2017-2018 får ekonomiskt stöd med 1 290 685 kronor, inklusive de medel som kommunen och länsstyrelsen bidrar med. Vi Kalvsundsbor förutsätts bidra med ca 2000 idéella arbetstimmar. Alla är varmt välkomna att delta! Arbetsdagar annonseras på anslagstavlan på hamnplan och/eller på Kalvsunds Facebook-grupp: https://www.facebook.com/groups/52032916154/about/. Syftet med projektet är ”att vårda och lyfta fram Kalvsunds natur- och kulturarv så att Kalvsund stärks som en levande och hållbar del av södra Bohuslän och blir ett än mer attraktivt och tillgängligt besöksmål”.

Tre delprojekt

  1. Natur- och kulturstig. Anläggning av ny stig upp till sjömärket Valen. Nödvändigt då förändrad äganderätt av tomter medför blockering av nuvarande passage. Dessutom anläggning av ny stig från Valen till Strandstigen, med anslutning något norr om Västerudd. Material till den sistnämnda stigen lyftes över med helikopter den 9:e augusti och lades vid vattentornet uppe vid Valen. Byggnation av de nya stigarna startar under våren. Fyra skyltar planeras utformas tillsammans med Bohusläns museum. Placeringsidéer: på hamnplan (en till två skyltar), vid Valen (två st: skylt plus orienteringskarta), samt ev. skyltar i vindskyddet vid Strandstigen samt på Körrgårn.
  2. Tillgänglighetsanpassning och utveckling av ”Såsen”. Bland annat ombyggnad av entrè och altan för att göra lokalen tillgänglig för rullstolsburna. Byggnadsarbetena startade i mitten av november 2017 och planeras pågå fram till maj månad 2018 när uthyrningssäsongen börjar. I delprojektet ingår även att i ”Såsen” ställa i ordning en utställning om öns och ”Såsens” historia i samarbete med Bohusläns museum. Det finns olika tankar och idéer om vad som bör lyftas fram i utställningen och ännu är inget bestämt. Om du har gamla Kalvsundsfoton som skulle kunna passa på utställningen så kontakta gärna Jan Maesel i Panget, tel. 0738-355500. Du som vill bidra genom att utbyta tankar om ”Vad betyder Kalvsund för mig?” är välkommen att kontakta Pål, tel. 0704-565479 eller Eva, tel. 0706-609623, som under hösten har haft samtal på detta tema med ett dussintal Kalvsundsbor.
  3. Upprustning av sjömärket Valen. Renoveringen har upphandlats av Öckerö kommun och genomförts under hösten 2017 från 9/8-26/10. Valen är ett av Västkustens två byggnadsminnesförklarade sjömärken. Konstruktionen av den nya Valen är gjord så att det ska vara möjligt att senare komplettera med utkiksluckor och en utkiksplattform i form av ett trädäck, som i gamla tider.

 

 

 

Snickarna Lars Lennartsson och Pierre Meronen vid Valen – 8:e september 2017

 

 

 

Tillgänglighetsanpassning och utveckling av Såsen – februari 2018

 

 

Inläggsförfattare: Markus H